PRESS RELEASE
 SU-EN Butoh Company

   » Print this page

BLUSH  various shades of being alive


 

Världspremiär 25 mars, Dansstationen, Malmö
Föreställningar 25-27 mars
www.dansstationen.nu

Föreställningar 24-26 april, 28-30 april, 10-14 maj
Moderna Dansteatern, Stockholm
www.modernadansteatern.se

Pressbilder kan laddas ner från
www.suenbutohcompany.net / media / pressimages > BLUSH
eller via respektive teater!

____________________________________
 

Blush är rodnande. En stark fysisk reaktion till ett emotionellt skeende. Feberhet, kokande, blodet sjudande. Rödblommig hud som en reaktionsyta.
En övergång.

Blod flödar i våra kroppar, genom undervattensfloder och genom översvämningar tar sig rodnandet igenom huden. Himlen rodnar i skymningen och gryningen.
En övergång.

Blush är också den yta som färgläggs. En make-up, den glamorösa aspekten av kropp.

____________________________________
 

Koreografi och koncept: SU-EN
Dans/SU-EN Butoh Company: SU-EN, Lina Palmgren,
Frida Larsson, och Marie Gavois
Ljudomposition och live processing: Lise-Lotte Norelius
Bildkomposition och live processing: Fredrik Olofsson
Ljus: Svante W Monie
Rum, kostym och smink: SU-EN
Fotografier: Gunnar Stening

Längd: ca 60 minuter

____________________________________
 

SU-EN och 3 kvinnliga meddansare kastar sig in i sina kroppar. Utgångspunkten är en konkret kropp - live processing i rum och tid. Improvisatoriska delar blandas med stiliserade handlingar och organiska och föränderliga material som ingår i scenbilden. Starka röda färger återfinns i både rummet och kostymen.

Musiker Lise-Lotte Norelius arbetar med komponerad musik och delvis live av ljud som alstras i rummet och dansarna.

Konstnär Fredrik Olofsson arbetar med live processing av Gunnar Stenings bilder.

Blush är en LiveMusicalButohActionArt - Installation

Med stöd av: Statens Kulturråd,
Uppsala Kommuns Kulturnämnd

Tack till: Per Johan Jansson/Stora Väsby gård, Anders Rönnlund, Danstationen, Moderna Dansteatern

____________________________________
 

SU-EN Butoh Company grundades 1992 i Tokyo. Sedan 1997 har verksamheten sin bas i Haglund Skola i Almunge nordost om Uppsala. SU-EN Butoh Company verkar över Sverige och internationellt med föreställningar, workshops, filmproduktion, projekt och föreläsningar. Konstnärlig ledare och koreograf SU-EN är pionjär inom butohkonsten i Sverige. Efter studier hos den legendariska butohkonstnärinnan Yoko Ashikawa i Tomoe Shizune & Hakutobo gruppen, har SU-EN som pionjär för butohkonsten i Sverige vidarutvecklat sin egen särpräglade butohmetod. De medverkande dansarna från SU-EN Butoh Company genomgår en lärlingsperiod hos kompaniet på det sätt som butohn alltid har lärts ut från lärare till elev.
www.suenbutohcompany.net

Lise-Lotte Norelius är tonsättare och friimprovisationsmusiker arbetar med live-elektronik, realtidsbearbetning av instrument eller andra ljudkällor. Hon har studerat elektroakustisk komposition vid KMH (1998-2002) och komponerat musik för högtalare (eam), musiker och live-elektronik, dansföreställningar, poesi, ljud/videoverk och teater. LL framträder som solo-artist och med olika konstellationer exempelvis Ludd (med Ida Lundén), Välfärdsorkestern (med Sören Runolf) och i projekt med konstnärer från olika fält.
www.lise-lottenorelius.se

Fredrik Olofsson är programmerare, videokonstnär och datormusiker. Han arbetar inom en mångfald områden. Antagligen för många och för olika. Men i alla fall, två av hans längst pågående projekt är den interaktiva konst gruppen MusicalFieldsForever och den audiovisuella duon klipp av. Ensam framträder han under namnet redFrik.
www.fredrikolofsson.com

Svante W. Monie är ljussättare och ljusdesigner. Bosatt i Uppsala och har ljussatt flera av SU-EN Butoh Companys verk, bla Cracks, Slice, Atomic och nu senast Luscious på Stora scen, Dansens Hus. För närvarande arbetar han på Dansens Hus.

Gunnar Stening är fotograf, bild- och metallkonstnär med bas i Uppsala. Han har samarbetat med SU-EN sedan 1994 i olika projekt bla Scrap Bodies och Yatra med både material i scenrum, kostym och fotografi. www.steningstudio.com

 

» Pressbilder
» Print this page


SU-EN BUTOH COMPANY Website www.suenbutohcompany.net Tel/FAX +46-(0)174-242 02
E-Mail info@suenbutohcompany.net Mail Haglund Skola, SE-740 10 Almunge, Sweden